PAKIET 1
600 PLN (do 31.10.2018)
700 PLN (od 01.11.2018)
Opłata obejmuje:
- udział w sesjach plenarnych i sesjach warsztatowych
- materiały konferencyjne
- certyfikat uczestnictwa
- przerwy kawowe
- lunch 18.01.2019r. i 19.01.2019r., kolacja 17.01.2019r. i 18.01.2019r.
- 2 noclegi ze śniadaniem - 17/18.01.2019r. oraz 18/19.01.2019r.
PAKIET 2
500 PLN (do 31.10.2018)
600 PLN (od 01.11.2018)
Opłata obejmuje:
- udział w sesjach plenarnych i sesjach warsztatowych
- materiały konferencyjne
- certyfikat uczestnictwa
- przerwy kawowe
- lunch 18.01.2019r. i 19.01.2019r., kolacja 17.01.2019r. i 18.01.2019r.
PAKIET 3
300 PLN (do 31.10.2018)
400 PLN (od 01.11.2018)
Opłata obejmuje:
- udział w sesjach plenarnych i sesjach warsztatowych
- materiały konferencyjne
- certyfikat uczestnictwa
- przerwy kawowe

Niższa opłata konferencyjna obowiązuje do 31.10.2018r.
Z uwagi na ograniczoną liczbę Pakietów 1, decyduje kolejność zgłoszeń.
Zakwaterowanie w pokojach 2–osobowych. Istnieje możliwość dopłaty do pokoju 1–osobowego – 200 PLN za cały pobyt.
Termin zgłoszenia uczestnictwa mija 10.01.2019r. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji do 04.01.2019r. nie pobieramy żadnych opłat.

Warunkiem udziału w konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez przesłanie formularza lub Karty zgłoszenia uczestnictwa oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej zgodnie z wybranym pakietem nie później niż 7 dni od dnia rejestracji.
W przypadku wyboru Karty zgłoszenia uczestnictwa (wersja papierowa) prosimy o wydrukowanie i odesłanie na adres organizatora:
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej
ul. Krakowska 45A
42-202 Częstochowa

lub na sekretariat@hospicjum-konferencja.pl.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej
PeKaO SA o. Częstochowa – 15 1240 1213 1111 0000 2379 4368 – z dopiskiem “KONFERENCJA 2019”.

Potwierdzenie udziału w konferencji zostanie przesłane drogą elektroniczną.