„Wymagajcie od siebie choćby inni od Was nie wymagali” – te słowa Jana Pawła II stanowiły motto XXIII konferencji naukowo-szkoleniowej opieki paliatywnej i zespołów hospicyjnych, która odbyła się w dniach 17-19 stycznia w hotelu Arche w Częstochowie.

Głównym organizatorem było Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, a współorganizatorami Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej.

Patronat honorowy nad Konferencją objęli:
Minister Zdrowia, Wojewoda Śląski, Starosta Częstochowski, Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej, Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej, Arcybiskup Metropolita Częstochowski i Przeor Jasnej Góry.

Patronat merytoryczny nad konferencją objęło czasopismo: „Palliative Medicine in Practice”, a patronat medialny: TVP3 Katowice, Radio Jasna Góra, telewizja NTL, miesięcznik „Apostolstwo Chorych”, tygodnik „Niedziela” i „Medycyna Praktyczna”.

Swoją obecnością zaszczycili nas znamienici goście w osobach: Senator Rzeczypospolitej Polskiej Ryszard Majer, Vice Wojewoda Śląski Robert Magdziarz, Vice Starosta Częstochowski Henryk Kasiura, Naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowa Grażyna Stramska-Świerczyńska, Viceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej dr n. med. Jacek Kozakiewicz, członek Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Tomasz Krzysztyniak, Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych dr n. med. Beata Guzak, Z-ca dyrektora CKPPiP Beata Szlendak, Vice dyrektor ds. medycznych Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Piotr Nowak, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkoleń ŚOW NFZ w Katowicach Marek Augustyn, Kierownik delegatury NFZ w Częstochowie Małgorzata Leszczyńska, w imieniu Pana Szymona Giżyńskiego Wiceministra Rolnictwa – Dominika Szajnoga, Prezes Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie dr hab. n. med. prof. UMK Małgorzata Krajnik, Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej lek. med. Zbigniew Brzezin, Sekretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Marzena Maniszewska, konsultant krajowa w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej – Izabela Kaptacz, konsultant wojewódzka w dziedzinie medycyny paliatywnej w woj. opolskim dr n. med. Jadwiga Pyszkowska, konsultant wojewódzka w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej w woj. śląskim dr n. med. Iwona Markiewicz, konsultanci wojewódzcy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej, przedstawiciele samorządów zawodowych pielęgniarek i położnych, dyrektorzy zespołów opieki paliatywnej i hospicjów polskich.

Głównym celem spotkania było umożliwienie spotkania praktyków i specjalistów w dziedzinie opieki paliatywnej, poszerzenie wiedzy z zakresu leczenia bólu i innych objawów towarzyszących chorobie nowotworowej, żywienia, opieki nad pacjentami z chorobami nienowotworowymi, komunikacji z chorymi nieuleczalnie oraz zadań i wyzwań dla interdyscyplinarnych zespołów opieki paliatywnej i hospicyjnej. Ta edycja konferencji i jej przesłanie po raz kolejny udowodniły, że profesjonalne, medyczne przygotowanie połączone z kompetencjami psychospołecznymi członków interdyscyplinarnego zespołu opieki paliatywnej i hospicyjnej, pozwalają otaczać opieką i wsparciem nieuleczalnie chorych i ich rodziny. Wykłady i debaty pomogły także zrozumieć psychikę i emocje jakie towarzyszą zarówno w rodzinie chorego jak i osobom sprawującym opiekę nad pacjentem.

Wykład programowy na temat wymagań jakie stawiamy w komunikacji z drugim człowiekiem: Czego unikać? Do czego dążyć? wygłosiła prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden – Gałuszko z Gdańska. Wykład inauguracyjny: Zrozumieć mowę umierającego wygłosiła dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik, prof. UMK z Bydgoszczy.

Podczas konferencji odbyły się dwie sesje warsztatowe, sześć sesji plenarnych, Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej oraz Pielgrzymka Hospicjów Polskich na Jasną Górę. Mszę świętą koncelebrował Arcybiskup Metropolita Częstochowski ks. dr Wacław Depo.

W Konferencji wzięło udział 350 uczestników: pielęgniarki, lekarze, psycholodzy, fizjoterapeuci pedagodzy, opiekunowie medyczni, pracownicy socjalni, duszpasterze, wolontariusze, studenci oraz osoby zainteresowane zagadnieniami z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Należy podkreślić, że wszyscy uczestnicy i goście konferencji to nie tylko wybitni lekarze, pielęgniarki, naukowcy, czy wykładowcy. To przede wszystkim Wspaniali Ludzie, którzy swoje życie związali z pomaganiem i polepszaniem jakości życia nieuleczalnie chorych oraz ich rodzin.

Serdecznie dziękujemy prelegentom, przybyłym gościom oraz uczestnikom konferencji. Dziękujemy za zaangażowanie partnerom, mass-mediom i wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i organizację wydarzenia.

Po raz kolejny okazało się, że tego typu konferencje sprzyjają integracji środowiska związanego z opieką paliatywną i hospicyjną oraz wzbogacają wewnętrznie każdego uczestnika.

W imieniu organizatorów i uczestników bardzo serdecznie dziękujemy za ogromne zainteresowanie i tak liczne przybycie. Żywimy nadzieję, że spotkamy się w Częstochowie za rok. Termin przyszłorocznej konferencji to 16-18 stycznia 2020 r.